Lời giới thiệu
About Us
Lời giới thiệu
About Us

Limin Vit Nam, Runze Vit Nam, Shaoyang Vit Nam là 3 công ty thành lp vào tháng 11 năm 2023 và đăng kí thành 3 công ty riêng bit ti thành phHChí Minh. Công ty chúng tôi là công ty chuyên Kinh doanh thuc bo vthc vt (thuc trsâu; thuc trừ bnh; ngoài ra còn có thuc dit c). Hin ti bên công ty chúng tôi đang đăng kí trên bNông Nghip Vit Nam vi hàng chc giy chng nhn . Công ty chúng tôi hy vng trong tương lai có thđáp ng và phc vtt đưc cho hai quc gia Trung Vit.

1233.jpg

Ý tưởng phát triển
company culture
 • Văn hóa doanh nghiệp

  Giá trị cốt lõi: Phục vụ xã hội, tạo ra giá trị cho khách hàng

  Tinh thần phát triển: Dám nghĩ, dám làm

  Phẩm chất nhân viên: Trung thực, biết ơn, vị tha

  Triết lý sản phẩm: An toàn và chất lượng tạo nên tương lai

  Triết lý bán hàng: Tôn trọng khách hàng để khách hàng hài lòng


 • Quy tắc ứng xử

  1. Tích cực giải quyết vấn đề, việc làm hôm nay không để ngày mai

  2. Làm gương tiêu biểu cho nhân viên
  3. Khoan dung đối nhân xử thế, nắm bắt tâm lý

  4. Tiếp nhận sự giám sát, đánh giá của khách hàng

  5. Công tác thiết thực, tinh thần đoàn kết hỗ trợ cùng nhau

 • Sứ mệnh doanh nghiệp

  Xây dựng hệ thống sản xuất chất lượng cao

  Cung cấp sự an toàn cho khách hàng

  Cạnh tranh lành mạnh về sản phẩm và dịch vụ